Anmar - artykuły biurowe i szkolne.
Obsługa IT
 

Zakres usług

W ramach stałej opłaty abonamentowej An-Mar zapewnia kompleksową obsługę informatyczną firmy obejmującą:

 • administrowanie serwerami Microsoft Windows i Linux
 • zarzÄ…dzanie komputerami PC, notebookami
 • zarzÄ…dzanie drukarkami i innymi urzÄ…dzeniami peryferyjnymi
 • administrowanie routerami, mostami i urzÄ…dzeniami sieciowymi
 • zarzÄ…dzanie sieciami komputerowymi i telefonicznymi
 • staÅ‚y zdalny monitoring kluczowych elementów systemów IT
 • czynnoÅ›ci zwiÄ…zane z archiwizacjÄ… danych (backup)
 • czynnoÅ›ci zwiÄ…zane z ochronÄ… antywirusowÄ…
 • wsparcie użytkownika (helpdesk)
 • usuwanie awarii systemów informatycznych
 • doradztwo / konsulting IT
 • reprezentowanie klienta wobec dostawców i gwarantów sprzÄ™tu oraz usÅ‚ug zwiÄ…zanych z informatykÄ… i telekomunikacjÄ…
 • obsÅ‚uga zdarzeÅ„ zwiÄ…zanych z pogwarancyjnÄ… naprawÄ… urzÄ…dzeÅ„

Obsługa informatyczna realizowana jest przez administratorów An-Mar zarówno w siedzibie klienta, jak i zdalnie - przez bezpieczne sieci VPN oraz telefonicznie.

pozostaw sprawy IT
na naszej głowie

Usługi dodatkowe

Nasi klienci dodatkowo mogą korzystać z usług An-Mar w szerszym zakresie, obejmujacym:

 • projektowanie / instalacjÄ™ / rozbudowÄ™ sieci strukturalnych
 • projektowanie / instalacjÄ™ / rozbudowÄ™ sieci bezprzewodowych

Sprzęt komputerowy

Oprócz usług IT An-Mar zapewnia też bezpośrednie dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałw eksploatacyjnych. Rzetelnie doradzamy i każdorazowo przygotowujemy aktualne, indywidualne oferty m.in. na:

Komputery HP, Dell, Mac
Notebooki Lenovo, HP, Dell, Samsung
Drukarki i MFP HP, Xerox, Kyocera, Minolta, Canon, Lexmark, Epson
Serwery HP, Dell, Intel
Routery Cisco, ZyXEL, DrayTek, Dell
Switche Cisco, HP, Dell
Zasilacze UPS APC, Lestar
Oprogramowanie Microsoft, Eset, Symantec, Kaspersky
  Oraz innych producentów.
 

Koszt usługi

Miesięczna opłata za kompleksową obsługą IT kalkulowana jest indywidualnie dla każdego klienta. Jest ona w największym stopniu uwarunkowana następującymi czynnikami:

 • ilość urzÄ…dzeÅ„ (serwerów, komputerów PC, notebooków, drukarek)
 • lokalizacja siedziby / oddziałów klienta
 • oczekiwany czas reakcji dla zdarzeÅ„ o poszczególnych priorytetach
 • oczekiwany czas rozwiÄ…zania zdarzenia
 • dodatkowe wymagania klienta

Kalkulator

W przypadku firm z siedzibą na terenie Warszawy lub okolic, miesięczny koszt kompleksowej obsługi IT można wstępnie oszacować w następujący sposób:

 • ilość komputerów x 90-110 PLN netto za komputer
 • plus 250-450 PLN netto za administracjÄ™ serwerem

W celu otrzymania indywidualnej wyceny prosimy o kontakt przez formularz lub bezpośredni kontakt z biurem An-Mar:
Otwock, tel. +48 22 719 62 12 lub +48 601 240 098

Na czym polega outsourcing IT

Outsourcing to nowoczesna strategia zarządzania, polegająca na przekazaniu firmie zewnętrznej obowiązków i odpowiedzialności związanych z wyspecjalizowanymi zadaniami, najczęściej niezwiązanymi bezpośrednio z profilem firmy. Dzięki przeniesieniu na partnera zewnętrznego czynnośćci związanych z utrzymaniem odpowiedniej infrastruktury oraz zatrudnieniem pracowników, firma ma możliwość koncentrować zadania wokół swojej podstawowej działalności. Outsourcing IT zapewnia klientom stałą, profesjonalną obsługę informatyczną firmy, a także dostęp do wykwalifikowanej kadry, złożonej ze specjalistów wielu dziedzin. Rozwiązanie to podnosi bezpieczeństwo pracy i zapewnia niezawodność usług.

Korzyści z outsourcingu IT

 • staÅ‚a opieka wielu specjalistów z różnych dziedzin IT
 • Łatwy dostÄ™p do najnowszych rozwiÄ…zaÅ„ i technologii
 • podniesienie bezpieczeÅ„stwa informatycznego organizacji
 • zamiana kosztów inwestycyjnych na koszty operacyjne
 • redukcja caÅ‚kowitych kosztów zwiÄ…zanych z obsÅ‚ugÄ… IT
 • przeniesienie na partnera zadaÅ„ zwiÄ…zanych z zatrudnieniem, szkoleniami i urlopami pracowników
 • optymalizacja kosztów utrzymania systemów IT dziÄ™ki przeniesieniu odpowiedzialnoÅ›ci na dostawcÄ™
 • zwiÄ™kszenie przejrzystoÅ›ci kosztów IT poprzez staÅ‚e miesiÄ™czne opÅ‚aty
 • klarowny system oceny jakoÅ›ci obsÅ‚ugi wynikajÄ…cy z warunków umowy
 • niskie koszty zarzÄ…dzania kontraktem
 • możliwość skoncentrowania siÄ™ firmy na dziaÅ‚alnoÅ›ci podstawowej
 • zwiÄ™kszenie skutecznoÅ›ci i efektywnoÅ›ci prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci